רביעי

Power
-
yardensu yardensu

Mat Pilates
-
yardensu yardensu

Pilates Reformer
-
yardensu yardensu

Functional training
-
yardensu yardensu

Pilates Reformer
-
yardensu yardensu

BARRE
-
yardensu yardensu

Pilates Reformer
-
yardensu yardensu

Yoga
-
yardensu yardensu

Pilates Reformer
-
yardensu yardensu

BARRE
-
yardensu yardensu

Cardio HIIT
-
yardensu yardensu

Mat Pilates
-
yardensu yardensu

Pilates Reformer
-
yardensu yardensu

Power
-
yardensu yardensu

Functional training
-
yardensu yardensu